ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา  How to manage the problem of acne
แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา How to manage the problem of acne
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ระบบZoom     View location Map
วันที่จัดการประชุม 19 มิถุนายน 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
สิว ( Acne ) เป็นกลุ่มอาการสิวเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมัน (sebaceous) เป็นหนึ่งในโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆและเป็นก้อนไขมันอยู่ด้านใน เกิดจากการอุดตันหรือการติดเชื้อของต่อมไขมันใต้ผิวหนัง มีหลายประเภทพบได้บริเวณที่มีต่อมไขมันอยู่มากเช่น ใบหน้า ลำคอ หลัง อก สามารถเกิดได้ทุกช่วงวัยพบมากในวัยรุ่นส่วนใหญ่อาการของสิวจะไม่รุนแรงนัก แต่สิวในบางคนอาการจะรุนแรงและอักเสบมาก ที่สำคัญคือ เมื่อสิวหายไปแล้วยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้ดูต่างหน้า บ้างก็เป็นแผลเป็น รอยดำ รอยบุ๋ม หรือรอยนูน การรรักษาสิวนั้นมีหลายๆวิธีขึ้นกับชนิดของสิว และความรุนแรง ในเวชปฏิบัตินั้นรักษาสิวโดยทั่วไปคือ การป้องกันการเกิดสิวใหม่ และลดการอักเสบของรอยโรคเดิมลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ปัจจุบันการรักษาสิวมีทั้งยาทาเฉพาะที่และยารับประทาน โดยจะเลือกใช้วิธีรักษาแบบใด ขึ้นกับความรุนแรงของสิวในขณะนั้น จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคสิวและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรก โรคดังกล่าวระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เรื่องสิว (Acne) ที่พบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยาในการดูแลปัญหาสิว พร้อมทั้งแนะนำ
อย่างเหมาะสม กับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารให้ความชุ่มชื้น พร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
สิว , ยารักษาสิว , สารช่วยให้ผิวชุ่มชื้น