::webinar วันอังคารที่ 19 ก.ย. เรื่อง รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome ::วิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม "We care for everyone เราห่วงใยทุกคน" วันพุธที่ 20 และ วันพุธ27 ก.ย  เปิดการอบรมต่อเนื่องโครงการ "การบริหารจัดการ" ทุกวันเสาร-อาทิตย์ เริ่ม เสาร์ที่ 16 กันยายน :CPA e-Learning 2566 คลิ๊กhttps://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

สิว และกลุ่มอาการที่คล้ายสิว
สิว และกลุ่มอาการที่คล้ายสิว
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-020-08-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 20 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
สิว ( Acne )เป็นโรคเรื้อรังรักษาได้ยาก รักษาหายแล้วยังกลับมาเป็นใหม่เกิดจากการอุดตันของ รูขุมขนจากเซลล์ Keratinocyte ที่อุดตันอยู่ที่รูขุมขน หรือเกิดจากการติดเชื้อใต้ผิวหนัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการอุดตันหรือติดเชื้อนั้นมีหลายอย่าง ทั้งความมันบนผิวหนัง การอักเสบบนผิวหนัง เชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังที่มีจำนวนมากกว่าปกติ ฮอร์โมน หรือปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย โดยมากมักเป็นบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก ต้นแขนและหลังส่วนบน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่อยู่อย่างหนาแน่น สามารถเกิดได้ทุกช่วงวัย มักพบในวัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากส่งผลทางกาย ความเรียบเนียน ความสวยงามของใบหน้า ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ความเครียด จนส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเองและอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้ การรักษาสิวนั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นกับชนิดของสิว และความรุนแรง การรักษาสิวที่จัดเป็นการรักษาหลัก ได้แก่ การใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบทาหรือรูปแบบรับประทาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของสิว โดยจะเลือกใช้วิธีรักษาแบบใด ขึ้นกับความรุนแรงของสิวในขณะนั้น ยารักษาสิวมักทำให้เกิดอาการข้างเคียง จึงเป็นบทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษา และนอกจากนี้ปัจจุบันมีการใช้สารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น มาช่วยรักษาสิวเพื่อลดสิว ป้องกันการกลับเป็นซ้ำรวมถึงลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาสิว จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาสิวและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการลดการเกิดอผลข้างเคียงจากการใช้ยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เรื่องสิว สาเหตุ การป้องกัน และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการรักษาสิวการใช้ยา รวมถึงหัตถการที่มีบทบาทในการรักษาสิว พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมต่อคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารให้ความชุ่มชื้น พร้อมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลรักษาสิว รวมถึงลดอาการข้างเคียงจากยาได้อย่างปลอดภัย
คำสำคัญ
สิว แนวทางรักษาสิว