::ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 :รับฟังปาฐกถาพิเศษ “ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยใน 10 ปีข้างหน้า”: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 จะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 66  คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
How to manage Allergy and Cough for Community Pharmacist
online
21 เมษายน 2567 1.5  2002-2-000-008-04-2567
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ห้อง BHIRAJ HALL1 (BH1)ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
10 มีนาคม 2567
Holistic treatment for acne
online
18 กุมภาพันธ์ 2567 1.5  2002-2-000-007-02-2567