ประชุมวิชาการ  webinar พฤษภาคม พบซี่รี่ส์ โรคไมเกรนปัญหากวนใจ EP 2 : วันที่ 28 พ.ค.  webinar มิถุนายน  วันที่ 13 มิ.ย. เรื่อง “บทบาทยาขยายหลอดลมชนิดรับประทานกับอาการไอ และ ยาทางเลือกใหม่กับโรคกระเพาะอาหารอักเสบ”  ; วันที่ 18 มิ.ย.เรื่อง "โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก" เภสัชกรชุมชน ตาไว  25 มิ.ย. กับ "ข้อจำกัดและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ Telehealthกับการให้บริการสุขภาพในร้านยา* CPA e-Learning 2566 คลิ๊กhttps://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
zoom webinar
23 กรกฎาคม 2566 1.5  2002-2-000-016-07-2566
ข้อจำกัดและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ Telehealthกับการให้บริการสุขภาพในร้านยา& One airway One disease: Allergic Rhinitis and Asthma Management
ห้อง Function six ชั้น 6 โรงแรมสยามแอทสยาม
25 มิถุนายน 2566 3.75  2002-2-000-014-06-2566
โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
Zoom webinar
18 มิถุนายน 2566 1.5  2002-2-000-015-06-2566
บทบาทยาขยายหลอดลมชนิดรับประทานกับอาการไอ และ ยาทางเลือกใหม่กับโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
zoom webinar
13 มิถุนายน 2566 1.5  2002-2-000-013-06-2566
EP2 : Effective Management of Headaches
Zoom webinar
28 พฤษภาคม 2566 1.5  2002-2-000-012-05-2566
EP1: แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
Zoom webinar
21 พฤษภาคม 2566 1.5  2002-2-000-011-05-2566
Knowledge and practice about sunscreen
Online
30 เมษายน 2566 1.5  2002-2-000-010-04-2566
Oral Contraception: Design for HER CHOICE
zoom webinar
26 มีนาคม 2566 1.5  2002-2-000-006-03-2566
แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
zoom webinar
26 มีนาคม 2566 2002-2-000-009-03-2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
12 มีนาคม 2566
ปัญหาและแนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลาย
08 มีนาคม 2566 1.5  2002-2-000-007-03-2566
Fish Oil and Health: Fact or Myth
zoom webinar
26 กุมภาพันธ์ 2566 2002-2-000-004-02-2566
อัพเดทความเชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ เพื่อการปฏิบัติงานจริงในร้านยา
ห้อง สกุณตลา A-B ชั้น1 โรงแรม เดอะเพนินซูล่า แบงคอก
19 กุมภาพันธ์ 2566 2.25  2002-2-000-005-02-2566
เสวนาศึกษารูปแบบแพลตฟอร์ม ดิจิทัลทางการแพทย์ และการนำแนวทางโภชนบำบัดมาดูแลผู้ป่วยในร้านยา
zoom webinar
29 มกราคม 2566
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
zoom webinar
29 มกราคม 2566 2002-2-000-002-01-2566