ขอเชิญประชุมวิชาการ webinar  ซีรี่ สตรีสากล วันที่ 26 มี.ค.  เวลา 09.00-12.00แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย” และ เวลา  13.00-15.00 น.  "Oral Contraception: Design for HER CHOICE"  * CPA e-Learning 2566 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
Oral Contraception: Design for HER CHOICE
zoom webinar
26 มีนาคม 2566 1.5  2002-2-000-006-03-2566
แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
zoom webinar
26 มีนาคม 2566 2002-2-000-009-03-2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
12 มีนาคม 2566
ปัญหาและแนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลาย
08 มีนาคม 2566 1.5  2002-2-000-007-03-2566
Fish Oil and Health: Fact or Myth
zoom webinar
26 กุมภาพันธ์ 2566 2002-2-000-004-02-2566
อัพเดทความเชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ เพื่อการปฏิบัติงานจริงในร้านยา
ห้อง สกุณตลา A-B ชั้น1 โรงแรม เดอะเพนินซูล่า แบงคอก
19 กุมภาพันธ์ 2566 2.25  2002-2-000-005-02-2566
เสวนาศึกษารูปแบบแพลตฟอร์ม ดิจิทัลทางการแพทย์ และการนำแนวทางโภชนบำบัดมาดูแลผู้ป่วยในร้านยา
zoom webinar
29 มกราคม 2566
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
zoom webinar
29 มกราคม 2566 2002-2-000-002-01-2566