ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง  Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม   พ.ศ. 2561   ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น พรบ. ยา ฉบับล่าสุด เพื่อทางคณะกรรมการจะได้รวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป