ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017 ”วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

ตราสภาเภสัชกรรม (ปักเสื้อกาวน์เภสัชกร) อันละ 50 บาท