ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Updates on Women's Health Issues” อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์

ป้ายใส่รูปผู้มีหน้าที่ปฏิบัตการเภสัชกร  อันละ 100 บาท