ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update Therapy:  Pharmacology in Elderly disorder วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์

ป้ายใส่รูปผู้มีหน้าที่ปฏิบัตการเภสัชกร  อันละ 100 บาท