ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง  Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม   พ.ศ. 2561   ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์