*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่อง Clinical practice guidelines for Cardio Vascular Diseases (CVD) and Chronic Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2562 คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

เขียวมะกอกเภสัช
681/5 ถ.ลาดพร้าว ขว.จอมพล ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2513-3714,08-6897-3378
09.00 – 20.00 น.