*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

เขียวมะกอกเภสัช
681/5 ถ.ลาดพร้าว ขว.จอมพล ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2513-3714,08-6897-3378
09.00 – 20.00 น.