*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

เขียวมะกอกเภสัช
681/5 ถ.ลาดพร้าว ขว.จอมพล ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2513-3714,08-6897-3378
09.00 – 20.00 น.