*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

อุดมฟาร์มาซี
102/46 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000
0-3931-2015,08-1982-3631
08.00-17.00 น.