*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

อุดมฟาร์มาซี
102/46 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000
0-3931-2015,08-1982-3631
08.00-17.00 น.