*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

สมชายเภสัช
171-173 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
0-4323-8444,08-13505293
10.00-16.00 น.