*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

เรือนหมอยา
339/103 ถ.สุขุมวิท 101/1 ขว.พระโขนง ข.บางจาก กรุงเทพมหานคร 10260
0-2747-8788,08-1655-7578
08.00-20.00 น.