*ประชุมวิชาการ เรื่อง  Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases  วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2562 คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

เรือนหมอยา
339/103 ถ.สุขุมวิท 101/1 ขว.พระโขนง ข.บางจาก กรุงเทพมหานคร 10260
0-2747-8788,08-1655-7578
08.00-20.00 น.