*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่อง Clinical practice guidelines for Cardio Vascular Diseases (CVD) and Chronic Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2562 คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

รุ่งเจริญเภสัช
110/118 ม.2 ถ.พัฒนาการ ขว.บางแค ข.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2455-7080,08-9136-7854
09.00-17.00 น.