*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

รุ่งเจริญเภสัช
110/118 ม.2 ถ.พัฒนาการ ขว.บางแค ข.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2455-7080,08-9136-7854
09.00-17.00 น.