*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน  2562 เรื่อง"Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

รุ่งเจริญเภสัช
110/118 ม.2 ถ.พัฒนาการ ขว.บางแค ข.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2455-7080,08-9136-7854
09.00-17.00 น.