*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

รุ่งเจริญเภสัช
110/118 ม.2 ถ.พัฒนาการ ขว.บางแค ข.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2455-7080,08-9136-7854
09.00-17.00 น.