*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

สองเภสัช
380 ถ.สุทธิสาร แยก 1 ขว.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2277-6313,08-1822-3274