*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เรือนหมอยา
339/103 ถ.สุขุมวิท ขว.บางจาก ข.พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
0-2747-8788