ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

คลังยาเภสัช
35 ถ.จมื่นศรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
0-3551-1390