ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

สะพานขาวเภสัช
252 ถ.หลานหลวง ขว.คลองมหานาค ข.ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
0-2281-6442,08-5320-0844