*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

สะพานขาวเภสัช
252 ถ.หลานหลวง ขว.คลองมหานาค ข.ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
0-2281-6442,08-5320-0844