*ประชุมวิชาการ เรื่อง  Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases  วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2562 คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

พรภัณฑ์เภสัช
2715/1 ถ.พระราม 4 ขว.คลองเตย ข.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2258-2982,08-1809-1877