ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

พรภัณฑ์เภสัช
2715/1 ถ.พระราม 4 ขว.คลองเตย ข.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2258-2982,08-1809-1877