*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

พรภัณฑ์เภสัช
2715/1 ถ.พระราม 4 ขว.คลองเตย ข.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2258-2982,08-1809-1877