*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

พีแอนด์เอฟ พัทยา
38/12 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20260
0-3836-1425