*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

ป.เวชชบริภัณฑ์
490-492 ถ.ตากสิน ขว.บุคคโล ข.บุคคโล กรุงเทพมหานคร 10600
0-2468-0696