ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

นิอรเภสัช
52/17 ถ.ลาดพร้าว ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2513-1652