*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน  2562 เรื่อง"Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

อุดมผลเภสัช
41 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000
0-7641-1346