*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เภสัชกรภาษิต
78 ขว.สะพานสูง ข.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2539-1975
07.00-22.00 น.