ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

สายทิพย์ดรัก
10/8 ถ.สิบสามห้าง ขว.ตลาดยอด ข.พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
0-2282-3211