*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

พีระพงศ์ เภสัช
3/5 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
0-4222-1378