*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เภสัชกรไพโรจน์
1278 ถ.รามอินทรา ขว.จระเข้บัว ข.ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230