ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ทิพย์เภสัช
262 ถ.เจริญกรุง ขว.บ้านบาตร ข.ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
0-2221-6068