ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

103 เภสัช
3653/37 ถ.สุขุมวิท 103 ขว.บางนา ข.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0-2393-1080,08-4111-6765