*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

บัณฑิตเภสัช
37/10-11 ม.4 ถ.เพชรเกษม ขว.บางแค ข.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2413-2795