ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

เภสัชกรไพศาล
1625/3 ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
0-7535-6394