*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เภสัชกรไพโรจน์
2314/11 ถ.รามคำแหง ขว.หัวหมาก ข.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240