*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

สยามเทพสถิต
24/9 ม.6 ถ. ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
0-2816-5475,08-1827-0932
10.00-16.00 น.