ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

สยามเทพสถิต
24/9 ม.6 ถ. ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
0-2816-5475,08-1827-0932
10.00-16.00 น.