*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เภสัชคลีนิค
244 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน ลำปาง 52160