*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

ประกิจเภสัช
53 ถ.ขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จันทบุรี 22000
0-3931-1746