*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

พี เอส ฟาร์ม่า
56/15 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000