ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

วิไลพาณิชย์
94/66 ถ.วิทยุ ขว.ลุมพินี ข.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330