*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

เสรี 2 คลีนิค
27 ถ.รามคำแหง 24 ขว.สวนหลวง ข.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2300-5785