*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เสรี 2 คลีนิค
27 ถ.รามคำแหง 24 ขว.สวนหลวง ข.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2300-5785