*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เภสัชปิ่นเกล้า
632/91 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ขว.บางยี่ขัน ข.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0-2424-4217