ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

บิ๊กเภสัชกร
1856/1 ถ.จันทน์ ขว.ทุ่งวัดดอน ข.สารทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2211-4583