ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ธ.เจริญเภสัช
46/3 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
0-5327-4371