ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ธวัชเภสัช
588 ถ.เทอดไท-บางยี่เรือ ขว.- ข.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700