ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ทศพรเภสัช
ก.461/1 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา นครศรีธรรมราช 13110
0-3520-1332