ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ดิลกเภสัชกร
32 ถ.อินทรพิทักษ์ ขว.หิรัญรูจี ข.ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
0-2466-0419