ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ชนิกาเภสัช
4/14 ถ.สุขุมวิท 77 ขว.ประเวศ ข.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2328-7172