*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

วิชัยฟาร์ม่า
2045 ถ.- ขว.วังทองหลาง ข.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2538-2483,08-1310-2350