ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

วิชัยฟาร์ม่า
2045 ถ.- ขว.วังทองหลาง ข.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2538-2483,08-1310-2350