ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

ศรีชัยโอสถ
108/4 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000
0-393-11765