ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

เมดิค-เชน
52 ม.2 ถ.ศรีนครินทร์ ขว.หนองบอน ข.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260