*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เมดิค-เชน
52 ม.2 ถ.ศรีนครินทร์ ขว.หนองบอน ข.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260