*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

โนวาตีส
622 ถ.สุขุมวิท ขว.คลองตัน ข.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110