*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

แสนดีเภสัช
105/53 ถ.นวมินทร์ ขว.คลองจั่น ข.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240