ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

แสนดีเภสัช
105/53 ถ.นวมินทร์ ขว.คลองจั่น ข.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240