*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เจริญเมืองเภสัช
355 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
0-5324-1642