ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

เจริญเมืองเภสัช
355 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
0-5324-1642