ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

วีรเวทเภสัช
428 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
0-3461-1649